Filosoffer: Liste over filosoffer gennem tiderne

Klassiske filosoffer refererer typisk til dem, der levede i antikken og middelalderen, såsom Sokrates, Platon, Aristoteles, Epikur, Thomas Aquinas osv. De nutidige filosoffer henviser til dem, der har arbejdet fra det 18. århundrede og fremefter, herunder tænkere som Immanuel Kant, John Stuart Mill, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, og mange andre.

Klassiske filosoffer

Klassiske filosoffer behandlede ofte fundamentale spørgsmål om metafysik, ontologi og epistemologi. De søgte at forstå den grundlæggende natur af virkelighed, eksistens, viden og værdier. Klassiske filosoffer benyttede ofte deduktiv og dialogbaseret tilgang til deres undersøgelser og videreførte traditioner og idéer fra tidligere tænkere, og deres tanker har formet mange områder af filosofi, videnskab, politik og kultur.

Antikke græske filosoffer:

Middelalderens filosoffer:

 • Augustin fra Hippo
 • Thomas Aquinas
 • William af Ockham

Renæssancens filosoffer:

 • René Descartes
 • John Locke
 • Baruch Spinoza
 • Gottfried Leibniz

Oplysningstidens filosoffer:

 • Immanuel Kant
 • David Hume
 • John Stuart Mill
 • Jean-Jacques Rousseau
 • Voltaire

Eksistentialistiske filosoffer:

Analytiske filosoffer:

 • Bertrand Russell
 • Ludwig Wittgenstein
 • G.E. Moore

Kontinentale filosoffer:

 • Martin Heidegger
 • Jacques Derrida
 • Michel Foucault
 • Jean Baudrillard

Nutidige filosoffer har udvidet filosofiens rækkevidde og beskæftiger sig med et bredere spektrum af emner, herunder filosofisk antropologi, sprogfilosofi, sociale og politiske spørgsmål, etik, videnskabsfilosofi, miljøfilosofi og teknologifilosofi.

Kinesiske filosoffer:

 • Konfucius: Konfucius (Kong Zi) var en central figur inden for kinesisk filosofi. Han betonede vigtigheden af etik, pligter, harmoniske relationer og social orden.
 • Laozi: Laozi var grundlæggeren af taoismen. Han skrev “Tao Te Ching”, som fokuserer på at leve i overensstemmelse med Tao, den universelle vej eller kraft.
 • Zhuangzi: Zhuangzi var en taoistisk filosof og forfatter af værket “Zhuangzi”. Han fokuserede på frihed, spontanitet og relativitet af perspektiver.
 • Mozi: Mozi var en tidlig kinesisk filosof og grundlæggeren af mohismen. Han lagde vægt på universal kærlighed, utilitarisme og pacifisme.
 • Mencius: Mencius (Mengzi) var en konfuciansk filosof, der udviklede og udbyggede Konfucius’ ideer. Han betonede vigtigheden af menneskets medfølelse, moral og naturlig godhed.
 • Xunzi: Xunzi var også en konfuciansk filosof, der havde en mere pessimistisk syn på menneskets natur. Han mente, at mennesket skulle kultiveres gennem ritualer, etik og social orden.

Hvad er en filosof?

En filosof er en person, der beskæftiger sig med filosofi, som er en disciplin, der undersøger fundamentale spørgsmål om virkelighed, viden, værdier, eksistens, sindet, sprog og mange andre områder af menneskelig erfaring. Filosofi er ikke begrænset til en bestemt metode eller emne; det handler snarere om at anvende kritisk tænkning og analyse til at stille spørgsmål og udforske forskellige aspekter af vores verden og vores eksistens.

Filosoffer engagerer sig i systematisk spekulation, refleksion og argumentation for at opnå en dybere forståelse af de fundamentale spørgsmål, der ligger til grund for vores eksistens og vores forhold til verden omkring os. De søger ofte at afdække grundlæggende sandheder, eksaminere menneskelig viden og undersøge den menneskelige tilstand.

Hvad handler filosofi om?

Filosofi dækker mange forskellige områder og skoler inden for tænkning, herunder epistemologi (læren om viden), metafysik (læren om virkelighedens natur), etik (læren om moral), politisk filosofi, logik, æstetik (læren om skønhed og kunst) og mange andre områder. Filosoffer kan også have forskellige tilgange og perspektiver, og der er mange forskellige filosofiske traditioner og skoler, der strækker sig fra antikken til nutiden.

Scroll to Top