Kloge ordsprog på flere sprog (med danske oversættelser)

Et ordsprog er en kort, prægnant sætning eller frase, der indeholder en form for visdom, erfaring eller moral. Ordsprogene bruges ofte til at formidle vigtige livslektioner, kulturelle værdier eller praktisk rådgivning. De er en del af et sprogs rige mundtlige og skriftlige traditioner og tjener som en måde at dele overleveret viden på generation til generation.

Ordsprog kan også bruges til at skabe billeder i sindet og gøre komplekse idéer lettere at forstå. De bruges ofte til at give råd, advare mod risici eller skabe sammenhæng i en historie eller samtale. Ordsprog varierer fra kultur til kultur og kan have forskellige variationer med lignende betydninger.

32 Kloge danske ordsprog med betydning

Vi har mange kloge danske ordsprog, som de fleste har hørt, men hvad betyder de egentlig?
Her får du forklaringen:

“Livet er ikke en dans på roser.” Dette ordsprog minder os om, at livet ikke altid er nemt eller ligetil. Der vil være op- og nedture, men det er vigtigt at huske, at de gode tider altid vil komme tilbage.

“I mørke er alle katte grå” – Dette ordsprog betyder, at hvis man ikke skiller sig ud eller gør sig bemærket, så vil man forblive ubemærket eller anonym, ligesom det er svært at skelne mellem katte i mørke, da de alle ser ens ud.

“Livet er for kort til at være sur.” Dette ordsprog opfordrer os til at nyde livet og ikke bekymre os for småting.

“Ugler i mosen” – Dette udtryk bruges, når der er en mistanke om, at der foregår noget hemmeligt eller mistænkeligt i en given situation. Det antyder, at der er noget, der ikke er, som det umiddelbart ser ud til.

“Blind høne finder også korn” – Dette ordsprog bruges ironisk for at påpege, at selvom nogen måske ikke er særligt dygtige eller erfarne, kan de stadig have held og lykkes med noget på trods af deres manglende evner.

“Fra børn og fulde folk skal man høre sandheden” – Dette ordsprog betyder, at børn og berusede personer ofte er ærligere og mere direkte i deres udtalelser, da de ikke filtrerer deres tanker på samme måde som voksne.

“Tab og vind med samme sind” – Dette ordsprog opfordrer til at tage både sejre og nederlag med besindighed og værdighed, da begge er en del af livet.

“Gammel kærlighed ruster ikke” – Dette ordsprog antyder, at selvom tid er gået, og forholdet har ændret sig, kan ægte kærlighed stadig bestå.

“Ingen roser uden torne” – Dette ordsprog minder os om, at selv i smukke eller positive situationer kan der være udfordringer eller vanskeligheder.

“Små gryder har også ører” – Dette ordsprog advarer om, at selv små børn eller uerfarne personer kan opfange og forstå det, der bliver sagt omkring dem, så vær forsigtig med, hvad du siger.

“Hvo intet vover, intet vinder” – Dette ordsprog opfordrer til at tage risici og handle beslutsomt, da man ikke kan forvente at opnå noget uden at tage chancer.

“Sælg ikke skindet, før bjørnen er skudt” – Dette ordsprog minder os om ikke at tage noget for givet, før det er sikkert eller opnået.

“Hvad du ikke ved af, har du ikke ondt af” – Dette ordsprog betyder, at hvis du ikke er klar over noget, kan det ikke bekymre eller påvirke dig.

“Tyv tror hver mand stjæler” – Dette ordsprog beskriver, hvordan mistænksomhed og mistillid kan føre til, at en person fejlagtigt tror, at andre handler på en uhæderlig måde.

“Uden mad og drikke duer helten ikke” – Dette ordsprog fremhæver vigtigheden af grundlæggende behov som mad og drikke, da selv de modigste personer har brug for dem.

“Den, der kommer først til mølle, får først malet” – Dette ordsprog betyder, at den, der handler eller reagerer hurtigst, opnår fordele eller resultater før andre. Det opfordrer til at være proaktiv og hurtig i beslutningstagning.

“Fej selv for din egen dør, før du fejer for andres” – Dette ordsprog påpeger vigtigheden af at tage ansvar for ens egne problemer eller fejl, før man kritiserer eller forsøger at rette på andres.

“Den, man tugter, elsker man” – Dette ordsprog antyder, at korrektion eller rettelse ofte udføres af kærlighed og omsorg for personen, der får det, især når det drejer sig om børn eller dem, man har et nært forhold til.

“Der skal andre boller på suppen” – Dette ordsprog bruges til at indikere, at en situation kræver mere end det, der oprindeligt blev tilbudt eller planlagt. Det beskriver behovet for at gøre mere for at håndtere en udfordring eller en opgave.

“Brændt barn skyr ilden” – Dette ordsprog betyder, at en person, der har haft en ubehagelig eller smertefuld oplevelse, vil være forsigtig eller undgå en lignende situation for at undgå yderligere skade. Det udtrykker forsigtighed og læring fra tidligere fejl.

“Man skal kravle, før man kan gå” – Dette ordsprog minder os om, at man skal lære og mestre grundlæggende færdigheder, før man kan håbe på at opnå større resultater.

“Mange bække små, gør en stor å” – Dette ordsprog refererer til ideen om, at selv små indkomstkilder eller bidrag kan til sidst akkumulere og have en stor indvirkning.

“Tale er sølv, tavshed er guld” – Dette ordsprog betyder, at nogle gange er det bedst at tie stille og undlade at sige noget, især hvis det kan forværre en situation.

“Æblet falder sjældent langt fra stammen” – Dette ordsprog antyder, at børn ofte ligner eller arver træk fra deres forældre, både fysisk og adfærdsmæssigt.

“Man skal ikke skære alle over én kam” – Dette ordsprog advarer mod at generalisere eller dømme alle i en gruppe ud fra handlinger eller karakteristika hos nogle få.

“Når enden er god, er alting godt” – Dette ordsprog betyder, at hvis resultatet eller konklusionen er positiv, så er alt, hvad der skete forinden, acceptabelt eller forståeligt.

“Gyde olie på vandene” – Dette ordsprog beskriver handlingen med at forsøge at berolige eller mindske en opstået konflikt eller strid ved at indføre noget, der kan skabe harmoni eller dæmpe situationen.

“Gå med halm i træskoene” – Dette udtryk bruges til at beskrive en person, der har en gammeldags eller traditionel tankegang og ikke er interesseret i moderne ideer eller livsstil.

“Falde på stengrund” – Dette udtryk bruges, når ens handlinger eller udtalelser ikke har den ønskede virkning eller ikke bliver forstået eller accepteret af andre.

“Svæve over vande” – Dette udtryk bruges, når nogen eller noget er markant eller bemærkelsesværdigt i en given situation. Det antyder, at de skaber opmærksomhed eller gør indtryk.

“En kurre på tråden” – Dette ordsprog beskriver en uenighed eller strid mellem to personer, hvor de er i konflikt eller ikke er enige om noget. Det kan også hentyde til en lille konflikt, der måske ikke er særlig alvorlig.

“Livet er hvad du gør det til.” Dette ordsprog understreger, at vi har kontrol over vores eget liv. Vi kan vælge, hvordan vi vil leve det, og vi kan skabe vores egen lykke.

Engelske ordsprog

“Life is like riding a bicycle – to keep your balance, you must keep moving.” (Livet er som at cykle – for at bevare balancen, skal du blive ved med at bevæge dig.)

“Life is like a camera – focus on the good, develop from the negatives, and if something doesn’t work, try again.” (Livet er som et kamera – fokuser på det gode, udvikl fra det negative, og hvis noget ikke fungerer, så prøv igen.)

“Life is a journey that is measured not in the number of breaths we take, but in the moments that take our breath away.” (Livet er en rejse, der måles ikke i antallet af åndedrag, men i de øjeblikke, der tager din ånd.)

“Life is like a book; those who don’t travel read only one page.” (Livet er som en bog; de, der ikke rejser, læser kun én side.)

“Life is too short to be serious all the time.” (Livet er for kort til at være alvorligt hele tiden.)

“Life is a treasure chest filled with moments of joy, challenges, and adventures.” (Livet er som en skattekiste fyldt med øjeblikke af glæde, udfordringer og eventyr.)

“Life is like a puzzle. You must put all the pieces together to see the full picture.” (Livet er som et puslespil. Du skal samle alle brikkerne for at se det fulde billede.)

“Life is like a mirror: Smile at it, and it smiles back at you.” (Livet er som et spejl: Smiler du til det, smiler det tilbage til dig.)

“Life is like a chess game, and we are the players. Sometimes, we must make the best moves to win.” (Livet er som et skakspil, og vi er spillerne. Nogle gange skal vi træffe de bedste træk for at vinde.)

“Life is a rainbow of opportunities; your choices determine the colors.” (Livet er en regnbue af muligheder; dine valg bestemmer farverne.)

Franske ordsprog

Qui vivra verra.” – “Den, der lever, skal se.” (Dansk ækvivalent: “Tiden vil vise.”)

“Après la pluie, le beau temps.” – “Efter regn kommer solskin.” (Dansk ækvivalent: “Når det regner på præsten, drypper det på degnen.”)

“Chacun voit midi à sa porte.” – “Hver ser middagstid på sin egen dør.” (Dansk ækvivalent: “Hver fugl synger med sit næb.”)

“Les chiens ne font pas des chats.” – “Hunde føder ikke katte.” (Dansk ækvivalent: “Æblet falder ikke langt fra stammen.”)

“C’est en forgeant qu’on devient forgeron.” – “Det er ved at smede, man bliver smed.” (Dansk ækvivalent: “Øvelse gør mester.”)

“Mieux vaut prévenir que guérir.” – “Det er bedre at forebygge end at helbrede.” (Dansk ækvivalent: “Det er bedre at være på den sikre side.”)

“On n’attrape pas les mouches avec du vinaigre.” – “Man fanger ikke fluer med eddike.” (Dansk ækvivalent: “Man opnår ikke noget med vold og magt.”)

“Tel père, tel fils.” – “Lig far, lig søn.” (Dansk ækvivalent: “Æblet falder ikke langt fra stammen.”)

“L’habit ne fait pas le moine.” – “Dragten gør ikke munken.” (Dansk ækvivalent: “Man kan ikke bedømme en bog på forsiden.”)

“Chacun voit midi à sa porte.” – “Hver ser middagstid på sin egen dør.” (Dansk ækvivalent: “Hver har sin egen opfattelse.”)

Scroll to Top