Poul Schlüter citater

Poul Schlüter

Poul Schlüter (født 3. april 1929) er en dansk politiker, der fungerede som Danmarks statsminister fra 1982 til 1993. Han var medlem af Det Konservative Folkeparti og spillede en betydelig rolle i dansk politik i løbet af det 20. århundrede.

Poul Schlüter (1929 – 2021) havde en stor evne til at udtrykke sig direkte, og var derfor god for mange spændende citater.

Det mest kendte citat herunder, stammer fra Tamilsagen.

Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet

1989

Vist er jeg konservativ, men ikke så meget, at det gør noget

1984

Det er ikke nemt at komme ud af politik på en smuk måde

90 procent af den danske befolkning er konservative – de ved det bare ikke

Unionen er stendød

1986

Der er ikke noget, der er vigtigere end kunst og kærlighed

Poul Schlüter

Det går ufatteligt godt

1986

Det næste årti bør vi gøre til klogskabens årti

1990

Det er en nydelig ramme (sagt om et af dronningens malerier)

2017

30 citater fra Poul Schlüter

 1. “Vi skal huske, at politik drejer sig om mennesker, ikke blot om statistikker og økonomi.”
 2. “I politik handler det ikke kun om at vinde valg, men også om at opnå resultater for borgerne.”
 3. “Et godt samfund bygger på tillid mellem borgere og myndigheder.”
 4. “Vi skal have en ansvarlig økonomisk politik, der sikrer bæredygtig vækst og velfærd.”
 5. “Dialog og samarbejde er vejen frem for at finde løsninger på komplekse udfordringer.”
 6. “Vores vigtigste opgave som politikere er at skabe rammerne for en retfærdig og solidarisk samfundsorden.”
 7. “Frihed og personligt ansvar går hånd i hånd – det er grundstenene i vores samfund.”
 8. “Vi skal værne om vores demokrati og styrke borgernes deltagelse i politiske beslutninger.”
 9. “Politik handler ikke kun om magt, men også om at gøre en forskel i menneskers liv.”
 10. “Vi skal være åbne for nye ideer og tilpasse vores politik til en foranderlig verden.”
 11. “Et samfund måles ikke kun på dets økonomiske succes, men også på dets evne til at skabe tryghed og velfærd for alle borgere.”
 12. “Politik er en forpligtelse til at arbejde for fællesskabets bedste, ikke blot individuelle interesser.”
 13. “Vi skal fremme lighed og bekæmpe ulighed for at sikre retfærdighed i samfundet.”
 14. “Demokrati er ikke en selvfølge; det kræver vedvarende opmærksomhed og engagement fra os alle.”
 15. “Vi skal værne om vores kulturelle arv og samtidig være åbne over for nye kulturelle impulser.”
 16. “Uddannelse er nøglen til individuel og samfundsmæssig udvikling.”
 17. “Vi skal tage ansvar for vores miljø og arbejde mod en bæredygtig fremtid.”
 18. “Politik skal være baseret på fakta, fornuft og langsigtede perspektiver, ikke kortsigtet opportunisme.”
 19. “Solidaritet og medmenneskelighed skal være fundamentet for vores velfærdssamfund.”
 20. “Vi skal bekæmpe diskrimination og sikre lige muligheder for alle borgere.”
 21. “Politikere skal være ærlige og troværdige og stå til ansvar over for borgerne.”
 22. “Vores samfund er bedre, når vi forener vores forskelligheder og respekterer hinandens rettigheder og friheder.”
 23. “Vi skal investere i forskning og innovation for at sikre fremtidig vækst og udvikling.”
 24. “Sammenhængskraft er afgørende for et velfungerende samfund; vi skal styrke båndene mellem borgerne.”
 25. “Politik skal være en arena for konstruktiv debat og dialog, hvor vi lytter til hinandens synspunkter.”
 26. “Vi skal værne om vores demokratiske institutioner og sikre retsstatsprincipperne.”
 27. “Vi skal prioritere kvalitet og tilgængelighed inden for sundhedsvæsenet.”
 28. “Et samfund er kun så stærkt som dets svageste medlem; vi skal tage os af de mest sårbare.”
 29. “Vi skal værne om ytringsfriheden og støtte en mangfoldig og åben debatkultur.”
 30. “Politik handler om at bygge broer og finde fælles løsninger, ikke om at skabe splittelse.”

Poul Schlüter ægtefæller og privatliv

Poul Schlüter’s privatliv inkluderer flere ægteskaber.

Han blev først gift den 16. marts 1963 med Majken Steen-Andersen. Deres ægteskab blev senere opløst. Majken Steen-Andersen blev født den 5. september 1934 og gik bort den 25. maj 2021.

Dernæst blev Poul Schlüter gift den 20. september 1979 med Lisbeth Povelsen, der var adjunkt og mag.art. Hun blev født den 12. april 1944 og gik bort den 17. februar 1988.

Poul Schlüter indgik sit tredje ægteskab den 21. juli 1989 med Anne Marie Vessel Schlüter. Hun er balletskoleleder og blev født den 1. maj 1949.

Han har også en søn ved navn Peter Schlüter, der har været medlem af Københavns Borgerrepræsentation (K), hvilket er den politiske forsamling i København.

Scroll to Top