Alfred Lord Tennyson citater

Alfred Tennyson født 6. august 1809 død 6. oktober 1892 var en engelsk hofdigter.

Alfred Lord Tennyson var en af de mest berømte engelske digtere i 1800-tallet. Hans værker omhandler mange forskellige emner, men de fleste af dem handler om kærlighed, krig og død. Tennyson blev især kendt for sine digte om krigen mellem England og Frankrig, som han selv deltog i. Han blev også kendt for sine digte om kærlighed, især for sin berømte bog “In Memoriam”, som handler om hans kærestes død.

Det er bedre at have elsket og mistet, end aldrig at have følt kærlighed

Frit oversat: Alfred Lord Tennyson

Hvilke emner behandlede Alfred Lord Tennyson ofte i sine digte?

Tennyson behandlede ofte emner som kærlighed, krig og død. Han beskrev også ofte natur og havet i sine digte.

Alfred Lord Tennysons indflydelse på andre digtere


Alfred Lord Tennyson (1809-1892) var en af de mest kendte og anerkendte digtere i sin samtid. Han blev hyldet af kritikere og elsket af læsere, og hans værker har siden hen haft en stor indflydelse på andre digtere. Tennyson blev især kendt for sine romantiske digte, der beskrev natur og kærlighed på en poetisk og lyrisk måde. Han var også kendt for at skrive digte, der berørte emner som krig og død. Mange af Tennysons værker er stadig læste og elsket i dag, og hans indflydelse på andre digtere er stadig tydelig.

Hvordan blev Alfred Lord Tennysons digte modtaget af kritikerne?

Alfred Lord Tennysons digte blev generelt modtaget godt af kritikerne. De fleste anerkendte hans evne til at skrive smukke og dybtfølte digte, selvom nogle fandt dem for sentimental. Hans mest kendte værker omfatter “The Lady of Shalott” og “In Memoriam A.H.H.”, som begge er elskede af mange i dag.

Scroll to Top