Edna St. Vincent Millay Quotes oversat

Edna St. Vincent Millay benyttede ofte pseudonymet Nancy Boyd, og levede i perioden februar 1892 til oktober 1950. Edna var en amerikansk digter og skuespilforfatter og den første kvindelige modtager af Pulitzerprisen. Hun levede det man nok ville kalde et udsvævende liv, med en Bohemetilværelse, som indebar både mandlige og kvindelige kærlighedsaffærer.

Where you used to be, there is a hole in the world, which I find myself constantly walking around in the daytime, and falling in at night. I miss you like hell!

Edna St. Vincent Millay (se dansk oversættelse via linket)

Skønhed er det der giver dig glæde

Giv mig råd i dit næste brev – Jeg lover ikke at følge dem.

Edna St. Vincent Millay citater oversat fra engelsk

 1. “My candle burns at both ends; it will not last the night; but ah, my foes, and oh, my friends – it gives a lovely light!” – “Mit lys brænder i begge ender; det vil ikke holde hele natten; men ah, mine fjender og oh, mine venner – det giver et dejligt lys!”
 2. “I am glad that I paid so little attention to good advice; had I abided by it I might have been saved from some of my most valuable mistakes.” – “Jeg er glad for, at jeg ikke lyttede så meget til gode råd; havde jeg fulgt dem, kunne jeg have været reddet fra nogle af mine mest værdifulde fejl.”
 3. “Where you used to be, there is a hole in the world, which I find myself constantly walking around in the daytime, and falling in at night.” – “Hvor du plejede at være, er der et hul i verden, som jeg konstant finder mig selv gå rundt i om dagen, og falde i om natten.”
 4. “I know I am but summer to your heart, and not the full four seasons of the year.” – “Jeg ved, at jeg kun er sommeren for dit hjerte, og ikke de fulde fire årstider.”
 5. “I am wine on the breath of love; fear makes vinegar of me.” – “Jeg er vin på kærlighedens ånde; frygt gør eddike af mig.”
 6. “The world stands out on either side no wider than the heart is wide.” – “Verden strækker sig ud på hver side, ikke bredere end hjertet er bredt.”
 7. “I burn my candle at both ends, it will not last the night; but ah, my foes, and oh, my friends – it gives a lovely light!” – “Jeg brænder mit lys i begge ender, det vil ikke holde hele natten; men ah, mine fjender og oh, mine venner – det giver et dejligt lys!”
 8. “They say when you are missing someone that they are probably feeling the same, but I don’t think it’s possible for you to miss me as much as I’m missing you right now.” – “De siger, når du savner nogen, at de sandsynligvis føler det samme, men jeg tror ikke, det er muligt, at du savner mig lige så meget, som jeg savner dig lige nu.”
 9. “Jeg er blevet min egen fjende på grund af min sorg. Min sorg har spist mig op, og jeg har mistet alt.” – “I have become my own enemy because of my grief. My grief has consumed me and I have lost everything.”
 10. “Jeg vil ikke være nogen, som er vant til at blive elsket. Jeg vil være en, som fortjener det.” – “I don’t want to be someone who is used to being loved. I want to be someone who deserves it.”
 11. “Jeg elsker dig ikke på den måde, som du ønsker, men jeg elsker dig på den eneste måde, jeg kender.” – “I don’t love you in the way you want, but I love you in the only way I know how.”
 12. “Kærlighed er ikke nødvendigvis altid åbenlys. Nogle gange er den skjult, og den eneste måde at finde den på er ved at risikere alt og tage chancen.” – “Love is not always obvious. Sometimes it is hidden, and the only way to find it is to risk everything and take a chance.”
 13. “Vi er ikke alle født til at leve sammen. Nogle gange er det bedre at elske nogen fra en afstand og give dem plads til at være lykkelige.” – “We are not all meant to live together. Sometimes it is better to love someone from a distance and give them space to be happy.”
 14. “Den eneste måde at gøre en verden perfekt på, er at elske den, som den er.” – “The only way to make a world perfect is to love it as it is.”
 15. “Måske er det sådan, at kærlighed er bare en illusion, og at vi er nødt til at lære at leve uden den. Men jeg vil hellere drømme om kærlighed end at leve uden den.” – “Maybe love is just an illusion and we have to learn to live without it. But I would rather dream of love than live without it.”

Hvem var Edna St. Vincent Millay?

Edna St. Vincent Millay (1892-1950) var en amerikansk digter og forfatter. Hun blev født i Rockland, Maine, og voksede op i en fattig familie. Som ung vandt hun en konkurrence om bedste digt i en lokal avis, og dette førte til hendes interesse for poesi.

Millay studerede ved Vassar College og udgav sin første digtsamling, “Renascence and Other Poems”, i en alder af 20 år. Hun var kendt for sin usædvanlige stil og hendes fascination af romantisk og seksuel frihed.

I 1923 modtog Millay Pulitzerprisen for digtsamlingen “Ballads of the Harp-Weaver”. Hun skrev også skuespil og noveller, og var aktiv i politisk arbejde. Millays liv og karriere var præget af hendes status som en af ​​de mest anerkendte kvindelige forfattere og digtere i sin tid, og hendes arbejde fortsætter med at inspirere læsere og forfattere i dag.

Edna St. Vincent Millay´s samtid

Edna St. Vincent Millay levede i en tid, der var præget af store samfundsmæssige, politiske og kulturelle forandringer. Hun blev født i 1892, kort tid efter det amerikanske borgerkrig, og voksede op i en tid med industrialisering og urbanisering, hvor Amerika undergik en hurtig transformation fra et landbrugssamfund til et moderne industrielt samfund.

Millays unge voksenår var også præget af en række begivenheder, herunder første verdenskrig, kvinders kamp for lige rettigheder og stemmeret, og den såkaldte “Lost Generation”, som var en gruppe af forfattere og kunstnere, der blev påvirket af den ødelæggelse og meningsløshed, som krigen havde medført.

Millays eget liv og karriere var også præget af disse forandringer. Hun var kendt for sin feministiske holdning og sin kamp for kvinders rettigheder, og hendes poesi afspejler de store forandringer, der fandt sted i samfundet på den tid.

I 1930’erne var Millay også aktiv i den amerikanske socialistbevægelse og kæmpede for arbejdernes rettigheder og mod den økonomiske ulighed, der var udbredt i samfundet på den tid.

Alt i alt var Edna St. Vincent Millays samtid præget af store samfundsmæssige, politiske og kulturelle forandringer, og hendes arbejde afspejler de store ideologiske skift og kulturelle strømninger, der fandt sted i Amerika i det 20. århundrede.

Citer!
Scroll to Top