Søren Kierkegaard citater

søren kierkegaard citater

Nogle af de allerbedste danske citater om livet, kærligheden og troen finder vi hos Søren Kierkegaard.

Her er en samling af kendte og mindre kendte citater fra Søren Kierkegaards forfatterskab, som du kan bruge til at understøtte dine egne tekster og taler med.

… Det Store er ikke at være Dette eller Hiint; men at være sig selv, og dette kan ethvert Menneske, naar han vil det.

Enten – Eller 1843

… Hvad er det Umagen værd at erindre det Forbigangne, der ikke kan blive et Nærværende.

Frygt og Bæven 1843

Du maa tilstaae offenlig din Svaghed, din Uvirksomhed; kun paa den Maade kan Du nære Haab om Forbedring.

Aabenbart Skriftemaal 1842

Hvad forstaar sig bønder på agurkesalat

Forførerens Dagbog 1843 (formodentlig inspireret af Johan Ludwig Heiberg: Recensenten og Dyret 1826)

Hvad er dog denne Tilværelse, hvor det eneste Visse er det Eneste, man Intet med Vished faaer at vide om, og dette er Døden!

To opbyggelige Taler, 1844

Endnu er Uskyldigheden, men der behøver blot at lyde et Ord, saa er Uvidenheden concentreret. Dette Ord kan Uskyldigheden naturligviis ikke forstaae, men Angesten har ligesom faaet sit første Bytte, istedenfor Intet har den faaet et gaadefuldt Ord.

Begrebet Angest 1844
  • “At vælge sig selv er ikke en selvforherligelse, men en nødvendighed for at finde sig selv og leve et meningsfuldt liv.” (Kierkegaard, S. (1847). Enten-Eller)
  • “Livet må forstås baglæns. Men det må leves forlæns.” (Kierkegaard, S. (1843). Enten-Eller)
  • “At blive sig selv er ikke en præstation, men en gave.” (Kierkegaard, S. (1847). Sygdommen til døden)
  • “At vælge er at miste noget. Men at miste er også at vælge noget.” (Kierkegaard, S. (1843). Enten-Eller)
  • “Det er en udfordring at være kristen i en verden, der ikke er kristen.” (Kierkegaard, S. (1850). Afsluttende uvidenskabelig efterskrift)

Kjerlighed er Alts Ophav, og aandeligt forstaaet er Kjerligheden Aands-Livets dybeste Grund

Kjerlighedens Gjerninger 1847

Men fordi det er et Fortrin at kunne tale, deraf følger ikke, at det ikke skulde være en Kunst at kunne tie

Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen 1849

Hadet er kærligheden, der er mislykkedes

Søren Kierkegaard

Derfor foretrækker jeg meget efterår frem for forår, for om efteråret ser du på himlen. Om foråret jorden.

Se en komplet liste over Søren Kierkegaards forfatterskab på kristendom.dk

Er der nogen velkendte citater af Søren Kierkegaard?

Ja, der er mange velkendte citater af Søren Kierkegaard. Nogle af hans mest berømte citater omhandler emner som eksistens, angst, valg og frihed. Kierkegaard var en af de første eksistentialister og hans tanker har haft stor indflydelse på efterfølgende filosoffer.

Hvad kan vi bruge Søren Kierkegaard til i dag?

Søren Kierkegaard er stadig relevant i dag. Hans tanker om livet, kærligheden og døden er stadig aktuelle. Kierkegaard har også en række citater, der er meget relevante i forhold til den måde, vi lever vores liv på i dag.

Scroll to Top