Bibelcitater: Find citater fra biblen til enhver lejlighed

Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode.

Romerbrevet 12,21

Citater om dåb

”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.”

Matthæusevangeliet 28:19

”Peter svarede: ‘Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave.’”

Apostlenes Gerninger 2:38

Citater om at tro

”Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.”

Hebræerbrevet 11:1

Citater om forholdet til penge

”Lad ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd, men stil jer tilfreds med det, I har. For Gud har selv sagt: ‘Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.’”

Hebræerbrevet 13:5
Hvad kaldes et citat fra biblen?

Det kaldes blot et citat, kildehenvisning eller skriftsted.

Hvad hedder de to hoveddele i Biblen?

Biblen består af Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente.

Hvad er de første ord i Biblen

“I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.” Bibelcitatet er fra Første Mosebog som hedder Bereshit, hvilket betyder begyndelsen.

Hvad må man ikke spise i følge Biblen?

Harer, kameler, skaldyr og grise er forbudt i følge Det Gamle Testamente.

Scroll to Top