Oscar Wilde quotes oversat til dansk

Oscar Wilde citater

Oscar Wilde er kendt for sine mange citater, som ofte er humoristiske, satiriske eller filosofiske i deres natur. I dag er disse citater stadig populære og er blevet en del af den moderne kultur.

Oscar Wilde Quotes

Erfaring er den betegnelse, alle mennesker giver deres fejltrin.

Experience is the name everyone gives to their mistakes

Jeg kan modstå alt, undtagen fristelser

 I can resist anything except temptation

Hvad er en kyniker? En mand der kender prisen på alt og værdien af ​​intet.

What is a cynic? A man who knows the price of everything and the value of nothing.

Nogle skaber lykke hvor end de går; andre, når de går

Some cause happiness wherever they go; others whenever they go

Hold kærligheden i dit hjerte. Et liv uden det er som en solfri have, når blomsterne er døde.

Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead.

Livet er aldrig retfærdigt, og måske er det en god ting for de fleste af os, at det ikke er det.

Life is never fair, and perhaps it is a good thing for most of us that it is not.

Hukommelse … Er den dagbog vi alle bærer med os

Memory… is the diary that we all carry about with us.

Ingen stor kunstner ser nogensinde tingene som de virkelig er. Hvis han gjorde, ville han ophøre med at være kunstner

No great artist ever sees things as they really are. If he did, he would cease to be an artist

Nogle gange tror jeg, at Gud overvurderede sine evner ved at skabe mennesket

I sometimes think that God in creating man somewhat overestimated his ability.

Hver gang folk taler til mig om vejret, føler jeg mig altid sikker på, at de mener noget andet

De mest kendte Oscar Wilde citater

  1. “Be yourself; everyone else is already taken.” (Vær dig selv; alle andre er allerede taget.)
  2. “I can resist everything except temptation.” (Jeg kan modstå alt undtagen fristelsen.)
  3. “To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.” (At leve er det sjældneste i verden. De fleste eksisterer, det er alt.)
  4. “We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.” (Vi er alle i rendestenen, men nogle af os kigger på stjernerne.)
  5. “The only way to get rid of temptation is to yield to it.” (Den eneste måde at slippe af med fristelsen er at give efter for den.)
  6. “Experience is simply the name we give our mistakes.” (Erfaring er simpelthen navnet, vi giver vores fejl.)
  7. “Education is an admirable thing, but it is well to remember from time to time that nothing worth knowing can be taught.” (Uddannelse er en beundringsværdig ting, men det er godt at huske fra tid til anden, at intet værd at vide kan undervises.)
  8. “The truth is rarely pure and never simple.” (Sandheden er sjældent ren og aldrig enkel.)
  9. “A cynic is a man who knows the price of everything, and the value of nothing.” (En skeptiker er en mand, der kender prisen på alt, og værdien af intet.)
  10. “I am not young enough to know everything.” (Jeg er ikke ung nok til at vide alt.)

Oscar Wildes liv

Oscar Wilde (1854-1900) var en irsk dramatiker, digter og forfatter, som er kendt for sin skarphed, flamboyante personlighed og de skandaler, der i sidste ende førte til hans nedtur.

Wilde er kendt for sine litterære værker, herunder skuespil som “The Importance of Being Earnest” og “An Ideal Husband”, samt hans eneste roman, “The Picture of Dorian Gray”. Hans skrivestil inkluderede ofte social satire og kommentarer om det victorianske samfund.

Udover sit forfatterskab var Wilde også kendt for sit personlige liv. Han var kendt for sin flamboyante mode, sin involvering i æstetikbevægelsen og sin homoseksualitet, som på det tidspunkt var ulovlig. I 1895 blev Wilde dømt for homoseksualitet og idømt to års hårdt arbejde. Efter sin løsladelse levede han i eksil i Frankrig indtil sin død i 1900.

I dag betragtes Oscar Wilde som en af de største forfattere fra den victorianske æra, og hans værker fortsætter med at blive fejret for deres skarphed.

Oscar Wilde´s samtid

Oscar Wilde levede i en tid, der var præget af store forandringer og udfordringer. Det var den victorianske æra i Storbritannien, hvor der var en stærk tro på traditionelle værdier og moral, og hvor samfundets normer og regler var meget restriktive. Der var også en øget industrialisering, urbanisering og social ulighed, som førte til arbejderklassens kamp for bedre vilkår og rettigheder.

Wilde var en del af en intellektuel og kunstnerisk bevægelse, der kaldtes æstetikbevægelsen, som havde til formål at fremme skønhed, æstetik og individualitet. Han var også en del af det homoseksuelle samfund, som på den tid blev betragtet som kriminelt og tabu.

Wilde var kendt for sin flamboyante personlighed og sin vilje til at udfordre samfundets normer og regler, både i sit personlige liv og i sit forfatterskab. Dette førte til skandaler og modreaktioner fra samfundet, og det bidrog også til hans nedtur og fængselsdom for homoseksualitet.

Samtidig var der også mange andre store personligheder i den victorianske æra, herunder Charles Dickens, Jane Austen, Charlotte Bronte og George Eliot. Disse forfattere og kunstnere bidrog til at forme den litterære og kulturelle scene på den tid og har haft en varig indflydelse på samfundet og kunsten siden da.

Citer!
Scroll to Top