Kloge citater om lykke

Lykke er en tilstand, som mange af os stræber efter at opnå i vores liv. Det kan imidlertid være en udfordring at finde ud af, hvad der rent faktisk gør os lykkelige, og hvordan vi kan opnå denne tilstand på en varig måde. Kloge citater om lykke kan være en kilde til inspiration og refleksion, når vi søger at forstå og opnå lykke i vores liv. Disse citater kan give os en indsigt i, hvad der virkelig betyder noget i livet, og hvordan vi kan finde glæde og tilfredshed i vores hverdag. Fra filosoffer til forfattere, fra verdensledere til almindelige mennesker, har mange givet udtryk for deres tanker om lykke gennem kloge citater, der kan være med til at belyse, hvad det betyder at være lykkelig, og hvordan man kan finde denne tilstand i sit eget liv.

Kloge citater om lykke

Thorvald August Marinus Stauning

At skabe lykke for andre er lykken i livet

Thorvald August Marinus Stauning

Lykke er, når det du tænker, det du siger, og det du gør er i harmoni

Mahatma Gandhi

Lykke er meningen og formålet med livet, hele målet og enden af den menneskelige eksistens

Aristoteles
Billede i citatet er af Herbert Behrens / Anefo

Lykken er et godt helbred og en dårlig hukommelse

Ingrid Bergman

Virkelig glæde er en højst alvorlig ting

Lucius Seneca

Lykke er ikke noget der er skabt på forhånd. Den kommer ud af dine egne handlinger

Dalai Lama

Husk at det kan være en stor lykke ikke at få dine ønsker opfyldt

Dalai Lama

Husk at smile før du sover, så går dagens surhed over

Piet Hein

Heldet bliver venner med de dristige

Emily Dickinson

Find ekstase i livet; den blotte følelse af at leve er glæde nok

Emily Dickinson

At komme fra hvor vi er
At gøre hvad der kræves
At nå derhen hvor vi gerne vil være

Erik Aanderaa – The Viking Spirit

Lykkelige er kun de, som har deres sind
indstillet på et andet mål end egen lykke

John Stuart Mill (1806-1873)

Kloge citater om lykke fra ukendte kilder

Selvom mange kloge citater om lykke kommer fra berømte personligheder, er der også mange ukendte kilder, der har bidraget med visdomsord om lykke.

Her er nogle eksempler på kloge citater om lykke fra ukendte kilder:

 • “Lykke er ikke noget, der er færdigt, det er noget, der aldrig holder op med at blive skabt.”
 • “Lykke er en rejse, ikke en destination.”
 • “Lykke er ikke at have alt, men at værdsætte alt, hvad du har.”
 • “Lykke er at være tilfreds med det, du har, mens du arbejder for det, du ønsker.”
 • “Lykke kommer ikke fra at have ting, det kommer fra at have fred med dig selv.”
 • “Lykke er en følelse af indre fred og tilfredshed, der kommer fra at acceptere dig selv og dit liv, som det er lige nu.”
 • “Lykke er en tilstand af sindet, der opstår, når du giver slip på bekymringerne og fokuserer på det, der virkelig betyder noget.”
 • “Lykke er ikke at have alt, men at have det nødvendige for at leve et meningsfuldt liv.”
 • “Lykke er at finde glæde i de små ting og være taknemmelig for dem.”
 • “Lykke er en bevidst beslutning om at være positiv og finde glæde i hverdagen.”
 • “Lykke er at leve i øjeblikket og værdsætte de små ting i livet.”
 • “Lykke er at have venner og familie, der støtter og elsker en, uanset hvad.”
 • “Lykke er at acceptere sig selv og være tilfreds med den person, man er.”

Hvad er lykke?

Lykke er en følelse af glæde, tilfredshed og tilfredshed med livet. Det er en subjektiv og individuel tilstand, der kan være forskellig for forskellige mennesker. Lykke kan opstå fra forskellige kilder, såsom at have en god relation med familie og venner, opnå personlige mål og ambitioner, have god sundhed og trivsel, og være i harmoni med sig selv og omverdenen.

Lykke er ikke en konstant tilstand, men snarere noget, der kommer og går i vores liv. Det kan påvirkes af eksterne faktorer, såsom økonomiske forhold, arbejdsmiljø og relationer, samt af interne faktorer, såsom personlighed, perspektiv og mentale helbred. Lykke kan også være forskellig for forskellige kulturer og samfund.

Nogle filosoffer og psykologer mener, at lykke kan opnås gennem en bevidst indsats, der fokuserer på at opbygge positive relationer, finde mening og formål i livet, udvikle en positiv tankegang og øve taknemmelighed. Der er også forskellige teorier om, hvordan hjernen og biologiske faktorer kan påvirke vores evne til at opnå og opretholde lykke.

Samlet set er lykke en subjektiv og kompleks tilstand, der kan påvirkes af mange forskellige faktorer, og som kan opnås gennem en bevidst indsats og positiv tankegang.

Scroll to Top