Citater fra Koranen

Koranen er fuld af smukke citerbare skriftsteder, og her har vi samlet nogle af de mest opbyggelig. Gud hører alt og ser alt!

Korancitater er primært fra Forlaget Vandkunsten

Smukke citater fra Koranen

Mennesket skabes igen og igen i moders liv.

Sura 39 vers 6

Gud ændrer ikke noget i folk, førend de ændrer, hvad der er i dem selv. 

Sura 13 vers 11

De, der tror og gør gode gerninger, dem vil Den Barmhjertige give kærlighed.

Sura 19 vers 96

Citater om venskab fra Koranen

Men hvis en gunst fra Gud tilfalder jer, siger han, som om der ikke var noget venskab mellem jer og ham: “Gid jeg havde været sammen med dem! Så havde jeg fået en stor gevinst.”

Sura 4 vers 73

Sig til Mine tjenere, som tror, at de skal holde bøn og give bort af det, som Vi har forsørget dem med, hemmeligt eller åbenlyst, før den dag indtræffer, hvor der hverken gives handel eller venskab.

Sura 14 vers 31

Dette er, hvad Gud forkynder sine tjenere, som tror og gør gode gerninger. Sig: “Jeg beder jer ikke om anden løn for det end venskab som blandt slægtninge!” Den, der udfører en god handling, vil Vi give endnu mere godt til gengæld. Gud er tilgivende og taknemmelig.

Sura 42 vers 23

Korancitater om kærlighed

Måske vil Gud vække kærlighed mellem jer og nogle af dem, med hvem I står på fjendtlig fod. Gud er magtfuld. Gud er tilgivende og barmhjertig.

Sura 60 vers 7

Et af Hans tegn er, at Han skabte jer hustruer af jer selv, for at I kunne hvile hos dem. Han satte kærlighed og barmhjertighed mellem jer. Deri er der tegn for folk, der vil besinde sig.


Sura 30 vers 21

Citer!
Scroll to Top