James Redfield citater

James Redfield er en amerikansk forfatter, bedst kendt for sin debutroman “Den niende indsigt”. Han blev født den 19. marts 1950 i Birmingham, Alabama, USA. Romanen kombinerer eventyr og filosofi og udforsker ideer om spirituel udvikling, menneskelig bevidsthed og indsigter, der kan føre til en mere meningsfuld og oplyst tilværelse. James Redfield er fortsat med at skrive bøger i samme genre og har udforsket lignende temaer i sineefterfølgende værker.

Redfields bøger har tiltrukket et bredt publikum og har inspireret mange læsere til at udforske deres egen spirituelle rejse og søge efter dybere mening i tilværelsen.

James Redfield citater

  • Jeg tror ikke, at noget sker ved tilfældighed… Ingen er her ved en fejltagelse… Enhver, der krydser vores vej, har en besked til os. Ellers ville de have valgt en anden vej eller forladt tidligere eller senere. Det faktum, at disse mennesker er her, betyder, at de er her af en grund.
    (I don’t think that anything happens by coincidence… No one is here by accident… Everyone who crosses our path has a message for us. Otherwise they would have taken another path, or left earlier or later. The fact that these people are here means that they are here for some reason”).
  • Fundamentalister fra enhver religion skal erstattes og fratages magt. (Fundamentalists from every religion have to be replaced, have to be disempowered).
  • Universet er energi, energi der svarer til vores forventninger. (The universe is energy, energy that responds to our expectations).
  • Når kærlighed først opstår, giver individerne ubevidst hinanden energi, og begge personer føler sig opløftede og ellevilde. Det er den utrolige lykke, vi kalder at være ‘forelsket’. Desværre, når de begynder at forvente, at denne følelse skal komme fra en anden person, afskærer de sig selv fra energien i universet og begynder at stole endnu mere på energien fra hinanden – kun nu synes der ikke at være nok. (When love first happens, the individuals are giving each other energy unconsciously and both people feel buoyant and elated. That’s the incredible high we call being ‘in love.’ Unfortunately, once they expect this feeling to come from another person, they cut themselves off from the energy in the universe and begin to rely even more on the energy from each other – only now there doesn’t seem to be enough).
  • At elske og give energi til andre er det bedste, vi kan gøre for os selv. (Loving and energizing others is the best possible thing we can do for ourselves).
  • Hvor end vi er i livet, er det, hvor skæbnen har ført os. Det betyder ikke, at vi er nødt til at blive der. (Wherever we are in life is where destiny has brought us. It doesn’t mean we have to stay there).
  • Ser du, problemet i livet ligger ikke i at modtage svar. Problemet ligger i at identificere dine aktuelle spørgsmål. Når du får spørgsmålene rigtige, kommer svarene altid. (You see, the problem in life isn’t in receiving answers. The problem is in identifying your current questions. Once you get the questions right, the answers always come).

The Celestine Prophecy af James Redfield

På dansk hedder bogen Den niende indsigt.

“Den niende indsigt” af James Redfield er en spirituel roman, der kombinerer eventyr og filosofi. Historien følger hovedpersonen, der rejser til Peru for at finde en gammel manuskript, som indeholder en række spirituelle visdomme og indsigter. Gennem sin rejse møder han forskellige karakterer og oplever begivenheder, der illustrerer de ni indsigters koncepter.

De ni indsigter er baseret på ideen om, at menneskeheden gennemgår en spirituel udvikling, og at vi kan opnå en højere bevidsthed ved at forstå og praktisere disse indsigter. Bogen udforsker temaer som energifelter, synkronicitet, spirituel forbindelse og bevidsthedens udvidelse.

Hver indsigt repræsenterer en lektion, der guider hovedpersonen og læseren mod en dybere forståelse af tilværelsen og ens egen spirituelle rejse. Bogen kombinerer spændingselementer med filosofiske overvejelser og har tiltrukket læsere med sin kombination af eventyr og åndelighed.

Fra James Redfields egen hjemmeside
Scroll to Top