70+ Citater til konfirmation: Kæmpe samling konfirmationscitater

Konfirmation er en vigtig begivenhed i mange unges liv, hvor de bekræfter deres egen tro på Gud. Det er en tid fyldt med glæde og festligheder, hvor familie og venner samles for at fejre den unge konfirmand. En tradition, der ofte følger med konfirmationen, er at give konfirmanden et personligt citat eller en hilsen, der kan minde dem om denne særlige dag og give dem inspiration til deres fremtidige rejse. I denne artikel vil vi se nærmere på forskellige typer af citater og hilsner, der kan gives til konfirmanden, og hvordan de kan hjælpe med at fejre og markere denne betydningsfulde milepæl i deres liv.

Citater til konfirmation

 1. “Hold fast ved din tro, den vil bære dig gennem livet” – Dette citat symboliserer betydningen af ​​at holde fast ved ens religiøse overbevisning og bruge den som en støtte og vejledning i livet.
 2. “Livet er ikke om at finde sig selv, det er om at skabe sig selv” – Dette citat fra George Bernard Shaw minder konfirmanden om, at de har magten til at forme deres egen fremtid og vælge deres egen vej i livet.
 3. “Du kan ikke sidde i dit hjørne af skoven og vente på at andre kommer til dig. Du er nødt til at tage hen til dem, nogle gange” – Peter Plys
 4. “Livet er en gave, og det er op til dig at leve det på en måde, der gør det til en god en” – Dette citat minder konfirmanden om, at livet er en gave, og at de skal værdsætte og nyde det ved at leve det på en meningsfuld og positiv måde.
 5. “Tillid er nøglen til enhver relation” – Dette citat understreger betydningen af ​​at have tillid til andre og bygge stærke relationer i livet.
 6. “Husk at sætte pris på de små ting i livet, for det er dem, der tilsammen skaber de større og vigtigere øjeblikke” – Dette citat opfordrer konfirmanden til at nyde de små øjeblikke i livet og lægge vægt på deres betydning.
 7. “Vorherre giver os nødderne, men han knækker dem ikke for os.” – H. C. Andersen
 8. “Det er ikke den stærkeste art, der overlever. Heller ikke den mest intelligente. Det er den, der er mest modtagelig for forandring.” Charles Darwin Citatet fortæller den unge, at det er vigtigt at være åben overfor at lære nyt og forandre sig.
 9. ”Hvis du er bange for at dø, vil du ikke kunne leve.” – James Arthur Baldwin
 10. “Tag chancer og vær ikke bange for at fejle, for fejl kan lære dig mere end succes” – Dette citat minder konfirmanden om, at det er vigtigt at tage chancer og tage risici i livet for at lære og vokse som person.
 11. “At fare vild er en måde at lære at finde vej på.” – Swahili ordsprog
 12. “Hvis du tror du er for lille til at gøre en forskel, så prøv at sove med en myg.” – Dalai Lama
 13. “Vær altid tro mod dig selv og dine værdier” – Dette citat opfordrer konfirmanden til at være ærlig og loyal over for deres egne værdier og principper i livet.
 14. “Livet er som en bog, og du er forfatteren. Skriv et godt kapitel” – Dette citat symboliserer betydningen af ​​at tage ansvar for ens eget liv og skabe en meningsfuld historie.
 15. ”Tabt guld kan vi finde, tabt tid er forbi.” – Lars Lilholt
 16. “Vær den forandring, du ønsker at se i verden” – Dette citat fra Mahatma Gandhi opfordrer konfirmanden til at tage initiativ og gøre en forskel i verden ved at være en positiv kraft i samfundet.
 17. “Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget” – Dette citat minder konfirmanden om, at selv små handlinger kan have en stor betydning og gøre en forskel i verden.
 18. “Livet er en rejse, ikke en destination” – Dette citat fra Ralph Waldo Emerson understreger betydningen af ​​at nyde rejsen i livet og ikke kun fokusere på slutmålet.
 19. “Pas på dine tanker, for de bliver dine ord. Pas på dine ord, for de bliver dine handlinger. Pas på dine handlinger, for de bliver dine vaner. Pas på dine vaner, for de bliver din karakter. Pas på din karakter, for den bliver dit skæbne”
 20. ”Uanset om du tror du kan eller ikke kan, så har du ret.” – Henry Ford
 21. Lykken er ikke en destination, men en måde at rejse på – Kinesisk ordsprog der minder os om at målet ikke er det vigtigste, men måde vi kommer til målet på er det der fylder i vores liv.

Kristne citater til konfirmation

 1. “Gud er min frelse; jeg vil stole på ham og ikke være bange.” – Esajas 12:2 Dette citat minder konfirmanden om, at de altid kan stole på Gud og ikke behøver at være bange for fremtiden.
 2. “Den, som går med visdom, bliver vis, men den, som omgås dårer, kommer til skade.” – Ordsprogene 13:20 Dette citat opmuntrer konfirmanden til at omgås kloge mennesker og undgå de, der ikke fører noget godt med sig.
 3. “For jeg ved de tanker, jeg har med jer, siger Herren, tanker om fred og ikke om ondt, for at give jer fremtid og håb.” – Jeremias 29:11 Dette citat giver konfirmanden håb om en god fremtid, og at Gud altid vil være med dem.
 4. “Du skal elske din næste som dig selv.” – Markusevangeliet 12:31 Dette citat minder konfirmanden om at behandle andre, som de gerne vil behandles selv.
 5. “Husk på din skaber i din ungdomstid.” – Prædikeren 12:1 Dette citat opmuntrer konfirmanden til at huske på Gud og leve deres liv i overensstemmelse med hans vilje.
 6. “Gå ind ad den trange port. For bred og let er den vej, der fører til fortabelse, og mange er de, der går ind ad den.” – Matthæusevangeliet 7:13-14 Dette citat opmuntrer konfirmanden til at vælge den rigtige vej i livet og ikke følge flokken, der fører til ødelæggelse.
 7. “Gud er kærlighed, og den, som bliver i kærlighed, bliver i Gud, og Gud i ham.” – 1 Johannesbrev 4:16 Dette citat minder konfirmanden om, at kærlighed er vigtig, og at Gud altid er med dem, hvis de elsker og følger ham.
 8. “Lad ingen foragte dig fordi du er ung, men vær et forbillede for de troende i tale, i færd, i kærlighed, i tro og i renhed.” – 1 Timoteus 4:12 Dette citat opmuntrer konfirmanden til at være et godt eksempel for andre og leve et liv, der ærer Gud.
 9. “Vær ikke bekymrede for noget, men i alt ved bøn og påkaldelse med taksgivning lade jeres ønsker komme frem for Gud.” – Filipperbrevet 4:6 Dette citat minder konfirmanden om, at de altid kan bede til Gud og overgive deres bekymringer og ønsker til ham.
 10. “Enhver, som tager imod jer, tager imod mig, og enhver, som tager imod mig,
 11. tager imod ham, som har sendt mig.” – Matthæusevangeliet 10:40 Dette citat minder konfirmanden om, at når de viser venlighed og kærlighed til andre, viser de også det samme til Jesus og Gud.
 12. “Vær tjenere for hinanden med den kærlighed, som Herren har vist jer.” – Johannes 13:34 Dette citat opmuntrer konfirmanden til at tjene andre og vise dem kærlighed, ligesom Jesus gjorde det.
 13. “Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet og overfyldt mål skal der gives jer i jeres skød; for med det samme mål, som I måler med, skal der måles op til jer.” – Lukasevangeliet 6:38 Dette citat minder konfirmanden om, at når de giver til andre, vil de også modtage velsignelser og glæde i deres eget liv.
 14. “Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.” – Hebræerbrevet 11:1 Dette citat minder konfirmanden om, at tro på Gud kræver tillid og overbevisning, selv når de ikke kan se hans planer og vejledning.
 15. “Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.” – 1 Korintherbrev 13:13 Dette citat minder konfirmanden om, at kærlighed er den største gave, som Gud har givet os, og at det er vigtigt at vise kærlighed til andre.
 16. “Vend om og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders tilgivelse, så skal I modtage Helligånden som gave.” – Apostlenes Gerninger 2:38 Dette citat opmuntrer konfirmanden til at vende om fra synd og modtage Jesu tilgivelse gennem dåben og Helligåndens gave.
 17. “Vær tålmodige i trængslerne, hold fast ved bønnen.” – Romerbrevet 12:12 Dette citat minder konfirmanden om, at når livet er svært, er det vigtigt at være tålmodig og fortsætte med at bede til Gud.
 18. “Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de kan se jeres gode gerninger og give ære til jeres fader i himlen.” – Matthæusevangeliet 5:16 Dette citat opmuntrer konfirmanden til at lade deres handlinger tale for sig selv og vise andre Guds kærlighed og nåde.
 19. “Lad jeres tale altid være venlig og krydret med salt, så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt.” – Kolossenserbrevet 4:6 Dette citat minder konfirmanden om, at deres ord kan have stor indflydelse på andre

Søren Kierkegaard citater der egner sig til konfirmation

 1. “At vælge sig selv er ikke en selvforherligelse, men en nødvendighed for at finde sig selv og leve et meningsfuldt liv.” (Kierkegaard, S. (1847). Enten-Eller) Dette citat kan minde konfirmanden om vigtigheden af at finde sin egen vej og tro i livet, og at det er okay at vælge anderledes end andre.
 2. “Livet må forstås baglæns. Men det må leves forlæns.” (Kierkegaard, S. (1843). Enten-Eller) Dette citat kan minde konfirmanden om vigtigheden af at tage livet dag for dag, men også om at have en vision for fremtiden og arbejde hen imod den.
 3. “At blive sig selv er ikke en præstation, men en gave.” (Kierkegaard, S. (1847). Sygdommen til døden) Dette citat kan minde konfirmanden om, at at finde sin egen stemme og identitet er en proces, der tager tid, og at det er okay at tage sig tid til at finde sin plads i verden.
 4. “At vælge er at miste noget. Men at miste er også at vælge noget.” (Kierkegaard, S. (1843). Enten-Eller) Dette citat kan minde konfirmanden om, at valg og beslutninger altid vil have konsekvenser, men også at det kan åbne døre for nye muligheder og erfaringer.
 5. “Det er en udfordring at være kristen i en verden, der ikke er kristen.” (Kierkegaard, S. (1850). Afsluttende uvidenskabelig efterskrift) Dette citat kan minde konfirmanden om, at at leve som kristen kan være en udfordring i en verden, hvor andre værdier og normer kan stå i vejen for ens tro.

Disse citater kan bruges til at minde konfirmanden om nogle af de vigtige aspekter af livet og at opmuntre dem til at tage ansvar for deres eget liv og tro.

Peter Plys konfirmationscitater

Peter Plys er en fantastisk kilde til inspirerende og hjertevarme citater, perfekte til en konfirmation. Her er nogle citater fra Peter Plys:

 1. “Hvor heldig jeg er, som har noget, der gør det så svært at sige farvel.”
 2. “Du er stærkere, end du tror, klogere, end du synes, og modigere, end du forestiller dig.”
 3. “Det er ikke noget særligt at være noget særligt. Men det er noget særligt at være noget for nogen.”
 4. “Gør noget uforventet i dag – giv nogen et kram!”
 5. “At have en ven er en af de mest vidunderlige ting i verden.”
 6. “Du er nøjagtig den slags ven, jeg altid har ønsket mig.”
 7. “Gør en forskel. Vær venlig. Vær modig. Vær dig selv.”
 8. “At have et eventyr er noget, der begynder i dit hjerte, og slutter aldrig.”
 9. “Man kan ikke sige, hvilken vej en vej går, før man har fulgt den til dens ende.”
 10. “Nogle gange er de mindste ting dem, der tager mest plads i dit hjerte.”

Disse citater fra Peter Plys indeholder visdom, venlighed og en dyb forståelse af livets værdier, som kan være værdifulde tanker at tage med sig ind i voksenlivet efter konfirmationen.

Se også den kæmpe samling Peter Plys citater.

Hvad skriver man i kort til konfirmation?

At skrive et kort til en konfirmation er en god måde at udtrykke dine ønsker og velsignelser til konfirmanden på. Her er nogle tips til, hvad du kan skrive i et kort til konfirmation:

 1. Start med at ønske konfirmanden tillykke med deres store dag og udtryk din glæde over at fejre denne særlige begivenhed med dem.
 2. Fortæl konfirmanden, hvor stolt du er af dem for at have nået dette punkt i deres liv og for alt det, de har opnået hidtil.
 3. Udtryk din støtte til konfirmanden og dine ønsker for deres fremtid. Du kan eksempelvis sige noget som: “Jeg ønsker dig alt det bedste i fremtiden og håber, at du vil fortsætte med at vokse og udvikle dig som person.”
 4. Du kan også inkludere et citat eller en bibelvers fra listerne ovenfor, der symboliserer noget vigtigt for konfirmanden eller som du mener, vil inspirere dem i deres videre liv.
 5. Afslut kortet med en personlig hilsen eller en kærlig afslutning, eksempelvis: “Endnu en gang tillykke, jeg er så stolt af dig” eller “Jeg sender dig mine bedste ønsker og kærlighed på din konfirmationsdag”.

Husk at kortet skal være personligt og udtrykke dine egne tanker og følelser for konfirmanden.

20 gode råd til konfirmanden

Søger du inspiration til hvilke råd der vil være passende til en konfirmation og en fantastisk vejledning til næste fase af livet, så læs denne liste:

 1. Vær tro mod dig selv og dine værdier, og lad ikke andre diktere din vej.
 2. Vær taknemmelig for dine venskaber, og husk at pleje dem med omsorg og respekt.
 3. Se livet som en rejse og nyd hvert øjeblik undervejs i stedet for kun at fokusere på målet.
 4. Lær af dine fejl og brug dem som springbræt til personlig vækst og udvikling.
 5. Vær nysgerrig og åben over for nye muligheder og erfaringer, og søg altid viden og indsigt.
 6. Vær åben for kærlighed i alle dens former og vær ikke bange for at give og modtage kærlighed.
 7. Find din passion og følg dine drømme med mod og beslutsomhed.
 8. Husk at finde balance mellem arbejde, leg og hvile for at opretholde en sund livsstil.
 9. Praktiser taknemmelighed hver dag og værdsæt de små ting i livet.
 10. Skriv din egen historie ved at være autentisk og modig, og husk at dit liv er en oplevelse, der venter på at blive udforsket.
 11. Vær tålmodig og vedholdende i dine mål og drømme, og lad ikke modgang få dig til at give op.
 12. Vær opmærksom på dine handlinger og deres konsekvenser for dig selv og andre omkring dig.
 13. Vær respektfuld over for forskelligheder og værdsæt mangfoldigheden i verden omkring dig.
 14. Sørg for at kommunikere åbent og ærligt med dine nærmeste og vær lydhør over for deres behov og følelser.
 15. Vær ansvarlig for dine handlinger og tag ejerskab over dit liv og dine valg.
 16. Vær modig og tag chancer, men sørg for at tænke grundigt over dine beslutninger.
 17. Prioriter din mentale og følelsesmæssige velvære ved at finde tid til selvpleje og refleksion.
 18. Vær en aktiv deltager i samfundet og bidrag til en positiv forandring, hvor du kan.
 19. Sørg for at have en god balance mellem at være alene og være sammen med andre, så du kan genoplade dine batterier.
 20. Husk at nyde livets små glæder og være til stede i øjeblikket, for livet er en skat, der skal værdsættes.

Hvordan giver man penge til konfirmation?

At give en pengegave kan være en praktisk og værdsat gave til en konfirmand, men det kan også være udfordrende at gøre det på en smagfuld måde. Her er nogle personlige ideer at give en pengegave på:

 • Pak pengene ind i en smuk pengekuvert eller i smukt gavepapir og bind en lille sløjfe omkring.
 • Giv pengene som en del af en større gave, eksempelvis i en gavekurv med andre ting, som konfirmanden vil sætte pris på.
 • Lav et personligt kort og indsæt pengene i kortet.
 • Giv pengene i en lille dekorativ æske, som konfirmanden kan gemme og bruge senere.
 • Giv pengene som et gavekort til en butik eller en oplevelse, som konfirmanden vil sætte pris på.
 • Lav en personlig scrapbog og indsæt pengene i et af siderne sammen med billeder og minder.
 • Giv pengene som en del af en oplevelse eller en aktivitet, som konfirmanden vil sætte pris på, eksempelvis en tur i biografen eller en restaurant.
 • Giv pengene som en del af et praktisk værktøj, som konfirmanden vil få brug for i deres hverdag, eksempelvis en pung eller en mobiltelefon holder.

Husk at tænke på konfirmandens personlighed og interesser, når du vælger, hvordan du vil give pengene. Det vigtigste er at vise, at du tænker på dem og ønsker at fejre deres store dag på.

FAQ om konfirmation

Hvordan kan jeg bruge disse citater?

Du kan bruge disse citater på en række forskellige måder, herunder som en del af en tale, på invitationer, i kort eller som en personlig hilsen til konfirmanden.

Hvordan vælger jeg det rigtige citat til konfirmationen?

Det rigtige citat afhænger af din personlige smag og hvad du gerne vil udtrykke. Overvej hvad der er vigtigt for konfirmanden – fx ud fra vedkommendes interesser eller særlige kompetencer, og vælg et citat der passer til.

Hvem skal betale konfirmation?

Det er normalt konfirmandens forældre der betaler udgiften ved en konfirmation. Er forældrene skilt, vil det være naturligt at de bidrager med halvdelen hver, men der kan opstå problemer hvis den ene forældre ønsker en dyrere fest end den anden. Det bedste råd i denne situation er, at lægge et budget og gerne spørge konfirmanden selv, hvad vedkommende ønsker for en fest. I sidste ende kan familieretshuset hjælpe med at fastsætte et konfirmationsbidrag.

Scroll to Top