Kaj Munk: Munks liv, digte og kloge citater

Kaj Munk var en dansk præst, digter og dramatiker, der levede fra 1898 til 1944. Han blev født som Kaj Harald Leininger Petersen den 13. januar 1898 i Maribo, Danmark. Munk blev kendt for sin modstand mod nazismen og for at bruge sin prædikant- og forfatterplatform til at kritisere besættelsesmagten under Anden Verdenskrig.

Kaj Munk citater

Bare det, at der etsteds ude i Landet, om i en Præstegaard eller en Husmandssøn, lever et Menneske, der er Idealet tro, det er saa meget værd, at det er værd at leve for. Og maaske man endda engang kan faa Lov til at modtage Martyriets stedsegrønne Krans; – jeg kan sikkert let nok faa den.

““Der maa ikke tales Politik i Kirken,” siger Djævelen. Han siger det med Kejserens Mæle, for Kejseren er interesseret i, at Præsterne tier stille til
hans Uhumskheder. Og han siger det med de fromme Kristnes Mæle; for de fromme Kristne har bildt sig ind, at
Kristendommen ikke har med andet at gøre end dem og Gud — og uden for ligger Verden.
Djævelen lyver, som det er hans Skik.”

Fra prædike som skulle have været holdt i Helligåndskirken i København 21. november 1943

“Jeg var jo meget ung til lærer, men gik til Gerningen med Liv og Lyst. Jeg mente, jeg i mine Dage havde set saa mange Exempler paa, hvordan en lærer
ikke skulde være, at det maatte falde mig let at være ideel.
Det faldt nu ikke saa let, men de fleste Vanskeligheder hjalp min Uvidenhed om dem mig over. Og Børnene var fornøjelige og livlige. Det var et Styrtebad at have med dem at gøre. […]”

Kaj Munk om sit arbejde som lærer

Kaj Munk digte

Hurra Hurra
tralalalala,
nu er Pigen køn,
nu er Skoven grøn,
nu er alle Fugle ved Stemme.
Og synes du, at det ej er Sjov
at ta’ en Tur i den nye Skov,
ja, saa er du et elendigt Drog
og kan gerne blive derhjemme

Fra “Regensprovsten havde en Datter” 1923

Den blå anemone

Egil Harder satte musik til digtet i1945

1. Hvad var det dog der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smelte ved at se det,
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit søblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg planted dér i fjor.

2. På Lolland jeg den hented,
et kærtegn fra min fødeø.
Så gik jeg her og vented
og tænkte, den må dø;
den savner jo sit skovkvarter,
sin lune luft, sit fede ler;
i denne fjendske zone
forgår min anemone,
jeg ser den aldrig mer.

3. Nu står den der og nikker
så sejerssæl i Jyllands grus,
ukuelig og sikker
trods ensomhed og gus,
som om alverdens modgang her
har givet den et større værd,
en lille amazone
og dog min anemone
som søens bølge skær.

4. Hvad var det dog der skete?
Mit hjerte koldt og hårdt som kvarts
det smelter ved at se det
den første dag i marts.
Jeg tænkte: “Evigt skiltes ad
min sjæl og glæden”, da jeg sad
i vint’rens grumme done.
Nu gør min anemone,
mit hjerte atter glad.

5. For denne rene farve
den er mig som en vårens dåb,
den la’r mig nyfødt arve
en evighed af håb.
Så bøjer jeg mig da mod jord
og stryger ømt dit silkeflor,
en flig af nådens trone.
Du lille anemone,
hvor er vor skaber stor!

Alle Kaj Munks digte med links

Kaj Munk nåede at skrive mange digte i sit korte liv. Se dem ved at klikke på titlen.

Den blaa Anemone1944
Sangen til vor Ø1934
Mester med den tunge Tornekrone1942
Den blaa Anemone (trykt udgave)1943
Hvor højnes Tuerne fjern og nær1949
283.Den evige Forsigtighed1949
3 Slags Landsmænd under Krig1949
Adonis1949
Af Jordens Gaver.1949
Af Vikingæt1949
Af: Aabent Brev til en Minister1949
Af: Tyrtaios: 4 Krigssange1949
Aftensang for Børnene1949
Alle Fronters Gud1949
Almægtige Gud1949
Andeparret og den fremmede And1949
Angst1949
April1949
August1949
Avnerne1949
Barnet1949
Betlehemsstjernerne1949
Bissevejr1949
Blæsten og Regnen1949
Bods– og Bededagsbøn1949
Bort fra dette.1949
Brittens Dygtighed1949
Bryllupshilsen1949
Bøn for Kongen1949
Changed1949
Cyklevise1949
Danmark1949
Danmark og Norden1949
Danmark, vort Liv1949
Danmarkssang1949
Dansk Salme1949
Dansk Sommervise1949
Dansk at være1949
Davids 16. Salme1949
Davids Sang ved Sauls og Jonatans Lig1949
De Faldne1949
De finske Drenge.1949
De gule Roser og den vilde Vin1949
December1949
Den blaa Anemone1949
Den første Sne1949
Den gamle Dag1949
Den hvide Sky.1949
Den rige og den fattige1949
Den sande Grundtvigskirke1949
Den selvraadige Omnibus1949
Den skjulte Aand1949
Den staar der stadig –1949
Den største Daad1949
Den unge Dag1949
Den unge Munk1949
Denne Kind.1949
Der er intet nyt under Solen1949
Det suser som Skoven.1949
Elskovsvise i Marts1949
Emmaus1949
En Helligtrekongersaften–Sang1949
En Overraskelse1949
En lille bararmet Pige1949
Enten–Eller1949
Episode fra Landsbyen1949
Et Skriftstykke1949
Far og Lillemor paa Vej hjem fra Kirke Juleaften1949
Februar1949
Flaget, der kun lever i sin Kiste1949
Fortvivlelsen1949
Gaaden1949
Gasen som Græsenkemand1949
Grisen højt til Vogns1949
Gry1949
Guden i Mørket1949
Guds Bolig1949
Gør dem til Skamme!1949
Han drev Grædekonerne ud1949
Helligtrekongersaften1949
Henrykkelse1949
Her sælges gamle Kobberkedler som nye1949
Herre, vort Herskab1949
Holberg–Prolog1949
Hr. Direktør Erik Lassen1949
Hun: Aah, Dreng, du skal gi’ mig din Mund til Kys!1949
Hvad ved vi om Fortid, Veninde?1949
Hvad volder vel, at jeg dig saadan elsker?1949
Hver Slægt skal bygge Riget1949
Hvergang dit Hoved føles tungt1949
Hvis Mor døde nu!1949
Hvor er du smuk! hvor elsker jeg dig, Pige1949
Hvor mørkt – Hvor stort1949
Hvor skulde jeg vide det fra?1949
Hvorlænge –1949
Hyldest til Norge1949
Hyldest til den danske Cykle1949
Hyldestsang til det danske Vejr1949
Hymne til Troen1949
Høfdebyggere1949
I Eisenach1949
I dette skumle Fangebur1949
I saa da ogsaa1949
Ikke Forlig1949
Imens han talte1949
Januar1949
Jeg elsker –1949
Jeg har ligget og lyttet1949
Jeg længes –1949
Jeg sov, men mit Hjerte vaaged; jeg hørte min Elskede banke1949
Jeg spurgte de Bøge ved Flensborg Fjord1949
Jul i Mørket1949
Juleaften1949
Julevers fra Landet Kirke1949
Juli1949
Juni1949
Jylland1949
Jægersang1949
Kammeraternes Glæde1949
Kantate ved Regensens Rusgildes Sold1949
Knib, knib! Nordenvind1949
Kong Salomon1949
Kongen1949
Konstance.1949
Kronen1949
Kvinder og Børn er lykkelige1949
Kærlighedslykken1949
Lad lyse1949
Langeland1949
Lazarus’ Opvækkelse1949
Lidt Oprejsning1949
Livets Visdom1949
Lov er Liv1949
Lykken gik ved min Side1949
Maj1949
Maj1949
Manden med Pincetten1949
Marias Kvad1949
Mariehønen1949
Markens Eventyr1949
Marts1949
Men kære! har du længtes1949
Mens Græsset vorder …1949
Mester med den tunge Tornekrone.1949
Min Dreng –1949
Min unge Elskede kaster op.1949
Mit Folk, mit Folk, forstaar du?.1949
Mit Fædreland er Norden.1949
Mit Liv1949
Mit første Digt1949
Mor ler1949
Mor trøster1949
Naar de bitre Modgangsdage1949
Nej!1949
Nix pille1949
November1949
Nu lukker dagen –1949
Nu læger Sneen –1949
Og havde I givet mig Lov til at gro1949
Og nu vil vi skyde vor Baad fra Land.1949
Ogsaa han1949
Oktober1949
Omslag1949
Ork ja1949
Over Evne1949
Paa Komedie1949
Paaskestrofe1949
Pas paa!1949
Praktisk1949
Profeti af Esajas1949
Profeti af Esajas1949
Profeti af Joel1949
Prædikestolsvers1949
Rigtig slem1949
Ringkjøbing.1949
Saa havde de begge noget1949
Saadan nynner det i Mors Sind, naar hun gaar op ad Kirkegulvet med sit lille Barn1949
Salmeord af David1949
Samfundsstøtter1949
Saml dig, Nord!1949
Sandhed gror1949
Sangen til vor Ø1949
Se, stærke Folk of store Riger1949
September1949
Sidste Nyt1949
Solen bryder igennem1949
Som Nattens Mulm1949
Sommer1949
Sommermorgen1949
Staasted1949
Stjernernes Ord1949
Stjernesolen1949
Sukkerroen, der var Fodbold1949
Synd, Retfærdighed og Dom1949
Sølvbryllupsmorgenen1949
Sømandsvise1949
Sønderjylland, Sønderjylland.1949
Tabt1949
Tak for de 17 Aar1949
Thomas1949
Til Bjørnson1949
Til C.P.O. Christiansen1949
Til Dronningen1949
Til Frits Rasmussen.1949
Til Grundtvig1949
Til Kongen1949
Til Lykke til V.P. og Gaarden1949
To Gaver1949
To Mennesker.1949
To Verdener1949
To og to1949
Tovtrækning1949
Toøren1949
Trøst1949
Ubeskrivelige!1949
Udflyttersentimentalitet1949
Under Dommen1949
Undergangen og Kærligheden.1949
Uviss1949
Vaagen1949
Valsevise1949
Vandgang1949
Ved Femtiden1949
Ved Fru Westeds Død1949
Ved Ulla Poulsens Afskedsdans1949
Vort danske Kald1949
Zacharias’ Digt1949
Øde var der –1949
“Vi har det jo godt“1949
„Kultur“1949

Kaj Munk

Munk var en karismatisk og kontroversiel personlighed, der ikke tøvede med at tage politiske spørgsmål op i sine prædikener og skrifter. Han stod for en kristen etik, der vægtede medmenneskelighed og solidaritet med de undertrykte. Hans klare afstandtagen fra nazismen og den tyske besættelsesmagt førte til gentagne konflikter med besættelsesmyndighederne, og han blev overvåget og censureret.

Kaj Munk skrev flere teaterstykker, der skildrede moralske dilemmaer og politiske spørgsmål. Hans mest berømte værk er sandsynligvis “Niels Ebbesen” som skildrer historien om den danske frihedshelt, der i 1300-tallet blev dræbt under en opstand mod en tysk vasal. Stykket blev forbudt af besættelsesmagten.

Kaj Munks død

Den 4. januar 1944 blev Kaj Munk arresteret af Gestapo på grund af sin anti-nazistiske holdning og modstandsvirksomhed. Nogle uger senere, den 4. januar 1944, blev han skudt og dræbt af tyske soldater. Munks død gjorde ham til en af Danmarks mest berømte martyrer under besættelsen, og hans modige handlinger og engagerede skrifter er stadig højt værdsat i Danmark og internationalt.

Scroll to Top