Machiavelli quotes – Niccolo Machiavelli citater på Dansk

Niccolo Machiavelli var en italiensk forfatter, filosof og politiker som levede i perioden 1469 – 1527. Han er mest kendt for sin bog “Fyrsten” (The Prince), en bog om magt og politik. Machiavelli var en af de første forfattere, der skrev om politik på en realistisk og pragmatisk måde.

Niccolo Machiavelli har lagt navn til blandt andet den psykologiske retning marchiavellisme. Han levede i renæssancens Italien og udgav sine tanker. Disse Machiavelli citater er oversat til dansk af Citer.dk og det engelske quote fremgår under det danske.

Machiavelli citater

Der er intet sværere at tage i hånden, mere farligt at opføre eller mere usikkert i dets succes, end at gå i spidsen for indførelsen af ​​en ny orden af ​​tingene

There is nothing more difficult to take in hand, more perilous to conduct, or more uncertain in its success, than to take the lead in the introduction of a new order of things

Før alt andet, vær bevæbnet.

Before all else, be armed.

Det er ikke titler, der ærer mænd, men mænd, der ærer titler.

It is not titles that honor men, but men that honor titles.

Der er ingen undgåelse af krig; det kan kun udskydes til andres fordel.

There is no avoiding war; it can only be postponed to the advantage of others.

I’m not interested in preserving the status quo; I want to overthrow it.

Jeg er ikke interesseret i at bevare status quo; Jeg vil vælte den.

Had vindes lige så meget ved gode gerninger som ved onde.

Hatred is gained as much by good works as by evil.

Den, der ønsker at blive adlydt, skal vide, hvordan man kommanderer.

He who wishes to be obeyed must know how to command.

En, der bedrager, vil altid finde dem, der lader sig bedrage.

One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived.

Machiavellis politiske filosofi

Machiavellis politiske filosofi er blevet kaldt “realpolitik”. Realpolitik er en politisk filosofi, der fokuserer på at forstå og handle ud fra verdens virkelighed, ikke ideer eller æstetik.

Scroll to Top