Martinus citater

martinus citater


Den danske forfatter og mystiker Martinus Thomsen levede på jorden fra 1890 til1981. Han kendes for sit omfattende forfatterskab og betydning for åndsvidenskaben.

Find spændende citater fra Martinus her:

Lige så længe man irriteres af visse fortrædeligheder, vil de komme igen. Slibningen hører ikke op, før man er pudset færdig.

Livsmodet, artikel, sidst bragt i Kosmos 2008-1

Ydmyghed er ikke en af et mindreværdskompleks affødt slavekrybende mental holdning over for næsten, men er derimod det samme som den rene, virkelige og absolut normale erkendelse af sin egen ufuldkommenhed eller mentale begrænsning.

Vejen til indvielse, bog 12a, kap. 1

Der hvor ret ikke er magt, er mennesket på dyrets stadium

Kulturens skabelse, bog 24, kapitel 9

Kun i træningen i at tilgive ligger vejen åben til “kosmisk bevidsthed

Kosmisk bevidsthed, bog 10, kapitel 15

Intet som helst væsen kan få en skæbne, det ikke selv er det absolut eneste ophav til. Absolut alle levende væsener får nøjagtig den skæbne, de selv igennem deres væremåde overfor alt andet levende har skabt.

Livets Bog, bind 7, stk. 2447

Man uddanner altså folk til at blive genier eller eksperter i drabs- og ødelæggelseskunnen samtidig med, at man påberåber sig at tilhøre den kristne verdensreligion. Men det er i realiteten hedenskab, vi således her er vidne til.

Livets Bog, bind 7, stk. 2430

Således er det levende væsen i sin højeste kosmiske analyse frit stillet. Det kan gøre, hvad det vil. Det kan skabe mørke omkring sig, lige såvel som det kan skabe lys omkring sig.

Livets Bog, bind 7, stk. 2466

“Evigheden” er ikke noget, der er “udenfor” det levende væsen, men er det levende væsens egen dybeste bestanddel, er den akse, er det fundament, omkring hvilken “tiden” eller “livet” bevæger sig.

Livets Bog, bind 4, stk. 1070
martinus citater

Hinsides alle bevidste mørke overflader og undergrunde i det levende væsens mentalitet vibrerer den evige sandhed som en lille håbets stjerne. Den vil aldrig holde op med at lyse, før dens lys er blevet ét med det evige livs vældige flamme, og den som udødelighed og kærlighed er blevet til kendsgerning og virkelighed i væsenets vågne, fysiske dagsbevidsthed.

Livets Bog, bind 6, stk. 2146

Læs mere om Martinus på: Martinus Institut

Citer!
Scroll to Top