Royale citater gennem tiderne

Royale Citater om magt og dens byrde

 1. “L’etat, c’est moi.” (Jeg er staten.) – Louis XIV af Frankrig
 2. “The duty of a queen is to reign, not to rule.” (En dronningens pligt er at regere, ikke at herske.) – Victoria af Storbritannien
 3. “Uneasy lies the head that wears a crown.” (Den, der bærer kronen, sover uroligt.) – William Shakespeare, Henry IV del 2
 4. “I am the son of my father and mother, and, beyond that, a king, an English king. It seems to me that being a king is a very nice thing, especially when everyone does exactly what you say.” (Jeg er min fars og mors søn, og udover det er jeg en konge, en engelsk konge. Det virker som om at at være konge er en rigtig god ting, især når alle gør præcis hvad du siger.) – Richard i Løvehjerte
 5. “Uneasy lies the head that wears a crown, and the crown is heavy.” (Den, der bærer kronen, sover uroligt, og kronen er tung.) – Elizabeth II af Storbritannien
 6. “All the world’s a stage, and all the men and women merely players.” (Hele verden er en scene, og alle mænd og kvinder er blot skuespillere.) – William Shakespeare, Som I vil have det

Disse citater afspejler royale og kongelige magt, ansvar og byrde, som er blevet diskuteret gennem tiderne.

Danske kongelige citater

Kongerækken i Danmark:

 1. Gorm den Gamle (ca. 936-958) – Gorm den Gamle var den første historisk dokumenterede konge af Danmark og regerede i slutningen af 900-tallet. Han anses for at være grundlæggeren af det danske kongerige.
 2. Harald Blåtand (ca. 958-985) – Harald Blåtand var søn af Gorm den Gamle og regerede som konge i Vikingetiden. Han er kendt for at have kristnet Danmark og introduceret runestenen med den første kendte brug af det danske flag.
 3. Svend Tveskæg (985-1014) – Svend Tveskæg var søn af Harald Blåtand og regerede som konge i begyndelsen af 1000-tallet. Han er kendt for at have udvidet Danmarks territorium og etableret handelsforbindelser.
 4. Knud den Store (1018-1035) – Knud den Store var søn af Svend Tveskæg og regerede som både konge af Danmark og konge af England. Han var en magtfuld hersker og udvidede det danske imperium.
 5. Valdemar den Store (1154-1182) – Valdemar den Store var konge af Danmark og er kendt for at have konsolideret og udvidet kongeriget. Han styrkede kongemagten og etablerede et effektivt styre.
 6. Christian I (1448-1481) – Christian I var konge af Danmark, Norge og Sverige og grundlagde den gamle Oldenborgske kongerække. Han var kendt for sin stærke interesse i handel og økonomisk udvikling.
 7. Frederik I (1523-1533) – Frederik I var konge af Danmark og Norge og regerede under den tidlige fase af reformationen. Han var den første lutherske konge i Danmark og støttede spredningen af protestantismen.
 8. Christian IV (1588-1648) – Christian IV regerede i den længste periode i dansk historie og er en af Danmarks mest berømte konger. Han var en betydelig bygherre og stod bag mange markante bygninger i København, såsom Rosenborg Slot og Børsen.
 9. Frederik VI (1808-1839) – Frederik VI regerede i en turbulent periode præget af Napoleonskrigene. Han gennemførte flere reformer, herunder afskaffelse af stavnsbåndet og indførelse af ytringsfrihed.
 10. Frederik IX (1947-1972) – Frederik IX var konge af Danmark og var konge under genopbygningen efter Anden Verdenskrig. Han var meget populær og elsket af befolkningen.
 11. Margrethe II (1972-nuværende) – Margrethe II er den nuværende dronning af Danmark og har været regent siden 1972.

Af gode grunde findes ikke citater fra de tidlige regenter.

Kong Christian den fjerde

 1. “At bygge er at leve” – Dette citat betyder “At bygge er at leve” og afspejler kongens passion for at skabe og forbedre.
 2. “Mens jeg lever, vil Danmark leve” – Dette citat udtrykker kongens engagement for sit rige og hans vilje til at forsvare det.
 3. “Gud gav mig dette rige” – Dette citat understreger kongens tro på, at Gud har tildelt ham dette kongerige, og det kan også tolkes som et udtryk for hans ansvar over for folket.

Citater fra Kong Christian X af Danmark

Disse citater illustrerer Kong Christian X’s modstand og stolthed over sit danske folk under Anden Verdenskrig.

 1. Jeg er en gammel mand, men jeg har aldrig glemt, hvordan man rider.” – Dette citat blev sagt som svar på spørgsmålet om, hvorfor han fortsatte med at ride gennem København under besættelsen og viser kongens beslutsomhed og mod.
 2. “Jeg er dansk” – Dette citat blev sagt som svar på en nazistisk officer, der spurgte, om kongen var tysk eller jøde. Det blev et symbol på kongens stolthed over sin danske nationalitet og afvisning af nazisternes forsøg på at undertrykke Danmarks identitet.
 3. “Vi har nu været under fremmed herredømme i lang tid. Vi skal huske, hvem vi er og hvad vi står for. Vi vil aldrig opgive vores rettigheder og friheden.” – Dette citat blev sagt i en tale til den danske befolkning under besættelsen og udtrykker kongens opfordring til at bevare modstanden og håbet trods de svære omstændigheder.
 4. “Der er kun én ting at gøre: At være til stede og gøre vores pligt.” – Dette citat blev sagt som svar på spørgsmålet om, hvad danskerne skulle gøre under besættelsen. Det afspejler kongens opfordring til at opretholde normalitet og udføre deres pligter trods vanskelighederne.

Dronning Margrethe den anden

Her er nogle citater af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II af Danmark:

 1. “Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke tror på monarkiet som en persondyrkelse. Jeg ser monarkiet som en institution, der står over den enkelte regent og som tjener en vigtig funktion i samfundet.”
 2. “Det danske samfund er bygget på en stærk tradition for samarbejde og tillid mellem borgere og myndigheder. Det er noget, som jeg som regent værner om og ønsker at bevare.”
 3. “Som regent har jeg en pligt til at være tæt på borgerne og lytte til deres bekymringer og ønsker. Det er vigtigt for mig at vide, hvad der rører sig i samfundet, så jeg kan være med til at bidrage til en positiv udvikling.”
 4. “Danmark er et lille land, men vi har en stærk og rig kultur, som vi kan være stolte af. Jeg håber, at vi fortsat kan udvikle og styrke vores kulturelle arv, så den kan give inspiration til kommende generationer.”
 5. “Som regent er det min opgave at være en enhedsskabende faktor i samfundet og arbejde for fællesskabets bedste. Det er en opgave, som jeg tager meget alvorligt, og som jeg vil fortsætte med at udføre med al min energi og engagement.”
Scroll to Top