Winston Churchill citater

Winston Churchill citat

Citater har det med at ændre sig gennem tiderne, og Winston Churchills er da heller ingen undtagelse. Han har ellers sagt meget citerbart.

Her bringes citaterne i deres mest anvendte danske oversættelse, men med det engelske ophav nedenunder. Engelske tekster er kontrolleret på The International Churchill Society

Winston Churchill citater

Demokrati er den værst tænkelige styreform – når man ser bort fra alle de andre …

democracy is the worst form of Government except for all those other forms that have been tried from time to time.…

Aldrig har så mange haft så få at takke for så meget

Never was so much owed by so many to so few

Forenede ønsker og god vilje kan ikke overvinde brutale fakta …

United wishes and good will cannot overcome brute facts

Vend ikke det overlegne kritiske øje mod disse bestræbelser …

Do not turn the superior eye of critical passivity upon these efforts …

Vi er herre over de usagte ord, men slaver af dem, vi lader slippe ud.

We are the masters of the unsaid words, but slaves of those we let slip out.

Succes er ikke endelig, fiasko er ikke dødelig: Det er modet til at fortsætte, der tæller.

Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.

De 10 nok mest citerede Churchill citater

Her er en liste over ti af de mest kendte citater af Winston Churchill på dansk, sammen med deres oprindelige engelske versioner:

  1. “Demokrati er den værste styreform, bortset fra alle de andre, der er blevet prøvet fra tid til anden.” (“Democracy is the worst form of government, except for all the others that have been tried from time to time.”)
  2. “Jeg har intet andet at tilbyde end blod, anstrengelser, tårer og sved.” (“I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.”)
  3. “Vi vil kæmpe på strandene, vi vil kæmpe på landingspladserne, vi vil kæmpe på markerne og i gaderne, vi vil aldrig give op.” (“We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall never surrender.”)
  4. “En pessimist ser vanskeligheder i hver mulighed, en optimist ser muligheder i hver vanskelighed.” (“A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty.”)
  5. “At have en mening er ikke det samme som at have en indsigt.” (“Having a grievance is not the same as having a cause.”)
  6. “Kritik kan aldrig skade en mand, der er klar over sine egne fejl.” (“Criticism may not be agreeable, but it is necessary. It fulfils the same function as pain in the human body. It calls attention to an unhealthy state of things.”)
  7. “Den succesfulde mand er den, der finder ud af, hvad der er vigtigt i livet, og så fokuserer på det.” (“The successful man is the one who finds out what is the matter with his business before his competitors do.”)
  8. “Man kan altid stole på amerikanerne for at gøre det rigtige, efter at de har prøvet alt andet.” (“You can always count on Americans to do the right thing – after they’ve tried everything else.”)
  9. “At holde op med at ryge er den nemmeste ting i verden. Jeg ved det, for jeg har gjort det tusindvis af gange.” (“Stopping smoking is the easiest thing in the world. I know because I’ve done it thousands of times.”)
  10. “En løgner er en person, der lyver, når der ikke er nogen nødvendighed for det.” (“A lie gets halfway around the world before the truth has a chance to get its pants on.”)

Ofte benyttede Churchill citater, men usikkert ophav

Takt er evnen til at bede nogen om at skride ad helvede til på en sådan måde, at de ser frem til turen

Tact is the ability to tell someone to go to hell in such a way that they look forward to the trip

Se undersøgelsen af citatet på Quote Investigator

Mænd snubler af og til over sandheden, men de fleste samler sig selv op og skynder sig af sted, som om intet nogensinde var hændt

Men occasionally stumble over the truth, but most of them pick themselves up and hurry off as if nothing had happened

De menes at citatet er lånt af Churchill der anvendte det om en navngiven person

Man kan kun have tiltro til en statistik, man selv har manipuleret

I only believe in statistics that I doctored myself

I virkeligheden stammer dette citat desværre nok fra Nazi propaganda

Når du går gennem Helvede, så bliv ved med at gå

If You’re Going Through Hell, Keep Going

Dette citat er meget benyttet, men der findes ingen bevis for at Churchill skulle have sagt det

Hvem var Winston Churchill?

Winston Churchill var en britisk politiker, statsmand og forfatter, som betragtes som en af de største ledere i det 20. århundrede. Churchill blev kendt for sin utrættelige kamp mod nazismen under 2. verdenskrig, hvor han som premierminister ledte Storbritannien til sejr mod Tyskland. Han var også kendt for sine taler og skrifter, hvoraf nogle stadig betragtes som nogle af de mest berømte i moderne historie. Churchill modtog også Nobelprisen i litteratur i 1953 for sit forfatterskab. Udover sit politiske arbejde var Churchill også kendt for sin interesse i maleri og historie.

Scroll to Top