Albert Einstein citater

Albert Einstein var en tysk-født teoretisk fysiker, der blev født den 14. marts 1879 i Ulm, Tyskland, og døde den 18. april 1955 i Princeton, New Jersey, USA. Han anses for at være en af de mest geniale videnskabsmænd i moderne tid.

Einstein havde en stor indflydelse på videnskaben og har efterladt en arv som en af de mest genkendelige og beundrede personer inden for videnskabelig forskning og intellektuel tænkning.

Albert Einstein citater

Ryg som en skorsten, arbejd som en hest, spis uden at tænke – og gå kun en tur i virkelig behageligt selskab

Mozarts musik er så smuk, at jeg ser den som et sindbillede på selve universets indre skønhed. Som al stor skønhed var hans musik naturligvis ren enkelhed.

De store og rene personligheders eksempel er det eneste, som kan lede os mod ædle tanker og handlinger. Penge appelerer kun til egoisme og inviterer til konstant misbrug. Kan nogen fx forestille sig Moses, Jesus eller Gandhi bevæbnet med en pengesæk?

Stil ikke imod at blive et succesfuldt menneske, men snarere et menneske med værdier.

Definitionen på sindssyge: At gøre det samme igen og igen og forvente et andet resultat.

Jeg opdagede, at naturen var konstrueret på en vidunderlig måde, og at vores opgave er at finde den matematiske struktur i naturen. Det er en slags tro, som har hjulpet mig gennem hele mit liv.

Alle er genier, men hvis man dømmer en fisk ud fra dens evne til at klatre i træer, vil den hele sit liv tro at den er dum

Uddannelse er det, der er tilbage efter man har glemt det, man lærte i skolen

Jeg må være villig til at opgive hvad jeg er, for at blive hvad jeg ønsker at være

Ingen mængde af eksperimenter kan nogensinde bevise, at jeg har ret. et enkelt eksperiment kan bevise, at jeg tager fejl

Livet er som en cykel. For at holde balancen, bliver man nødt til at bevæge sig fremad

Andre Einsteincitater

  • “Fantasi er vigtigere end viden, for viden er begrænset.” – Fra et interview med George Sylvester Viereck, der blev offentliggjort i The Saturday Evening Post den 26. oktober 1929.
  • “Gud kaster ikke terninger.” – Fra et brev til den tyske fysiker Max Born, datoen er 4. december 1926. Citatet er en reference til Einsteins holdning til kvantemekanikken og hans tvivl om dens grundlæggende principper.
  • “Logik vil få dig fra A til B. Fantasi vil føre dig overalt.” – Fra bogen “Einstein: His Life and Universe” af Walter Isaacson, udgivet i 2007. Citatet beskriver vigtigheden af kreativ tænkning og fantasi i videnskabelig opdagelse.
  • “Fred kan ikke opretholdes ved magt; den kan kun opnås ved forståelse.” – Fra bogen “The World As I See It” af Albert Einstein, udgivet i 1934. Citatet afspejler Einsteins stærke tro på vigtigheden af fred gennem gensidig forståelse og dialog.
  • “Intelligens er ikke altid nok. Intelligens plus karakter – det er målet for ægte uddannelse.” – Fra et brev til en elev fra 1950. Citatet understreger vigtigheden af karakter og værdier udover ren intellektuel kapacitet.

Hvad sagde Einstein om tid?

  1. “Gravitation kan ikke holdes ansvarlig for at gøre folk forelsket.” – Dette citat refererer til den relative natur af tid og rum, og hvordan det kan påvirke vores opfattelse af tid. Det blev rapporteret i et interview med The Saturday Evening Post i 1929.
  2. “Tiden eksisterer ikke i sig selv, men kun som en beskrivelse af sammenhængen mellem fysiske processer.” – Dette citat fremhæver Einsteins syn på, at tid er en relativ størrelse, der afhænger af observerens referenceramme. Det blev nævnt i bogen “The Evolution of Physics: From Early Concepts to Relativity and Quanta” af Albert Einstein og Leopold Infeld, udgivet i 1938.
  3. “Tiden og rummet er ikke uafhængige eksistenser, men snarere tæt forbundne former for eksistens.” – Dette citat fra samme bog understreger, at tid og rum er forbundet og ikke adskilte entiteter.
  4. “For et indre vidende væsens vedkommende passerer ingenting uden for ham. Tiden går ikke, vi går.” – Dette citat fra et brev til Michelangelo Besso i 1955 fremhæver ideen om, at menneskets opfattelse af tid er subjektiv og forbundet med vores egne oplevelser og bevægelse.

Disse citater giver et indblik i Albert Einsteins tankegang om tid som en relativ størrelse og dens forhold til rum og fysiske processer. Hans arbejde har haft en enorm indflydelse på moderne fysik og vores forståelse af universet.

Hvad er Albert Einstein kendt for?

Einstein er bedst kendt for at have udviklet den specielle og generelle relativitetsteori, som revolutionerede vores forståelse af rum, tid og tyngdekraft. Han fremsatte også den berømte ligning E=mc², der viser den ækvivalens mellem energi og masse.

Einstein blev tildelt Nobelprisen i fysik i 1921 for sin forklaring på fotoelektrisk effekt, men hans bidrag til videnskaben strakte sig langt ud over dette ene område. Ud over sine betydelige videnskabelige bidrag var Einstein også kendt for sine tanker om fred, aktivisme og humanisme.

Scroll to Top