Julian Schwinger citater – nobelpristagende fysiker med mening

Julian Schwinger var en amerikansk teoretisk fysiker, født den 12. februar 1918 og død den 16. juli 1994. Han gjorde betydelige bidrag til kvantemekanik og kvanteelektrodynamik (QED). Schwinger delte Nobelprisen i fysik i 1965 med Richard Feynman og Tomonaga Shinichiro for deres uafhængige bidrag til formuleringen af kvanteelektrodynamik.

Julian Schwinger citater (med original quote)

Julian Schwinger var kendt for at være en ret privat person. Han fokuserede meget på sit videnskabelige arbejde og var ikke lige så offentlig eller mediedrevet som nogle af hans kolleger. Vi har dog nogle få citater fra hans side:

  • Er formålet med teoretisk fysik ikke andet end at være en katalogisering af alle de ting, der kan ske, når partikler interagerer med hinanden og adskiller sig? Eller skal det være en forståelse på et dybere niveau, hvor der er ting, der ikke er direkte observerbare (som de underliggende kvantiserede felter er), men som vi vil have en mere grundlæggende forståelse af?
    Is the purpose of theoretical physics to be no more than a cataloging of all the things that can happen when particles interact with each other and seperate? Or is it to be an understanding at a deeper level in which there are things that are not directly observable (as the underlying quantized fields are) but in terms of which we shall have a more fundamental understanding?)
  • Måske er den mest betydningsfulde bidrag til videnskaben, som Royal Society har ydet i sine tre århundreder af eksistens, dens tidlige rolle i at offentliggøre Newtons mesterlige redegørelse for hans opdagelser.
    Perhaps the most important contribution to science that the Royal Society has made in its three centuries of existence is its early role in publishing Newton’s masterful account of his discoveries.
  • Kvantefeltteorien skal håndtere [kraft]felter og [materiale]felter på fuldstændigt lige fod … Her var min udfordring.
    Quantum field theory must deal with [force] fields and [matter] fields on a fully equivalent footing … Here was my challenge.

Om Julian Schwinger

Nogle af Schwingers vigtigste bidrag inkluderer udviklingen af renormaliseringsteknikker i QED, som hjalp med at håndtere uendelige størrelser, der opstod i teorien. Han introducerede også den såkaldte “Schwinger parametrisation” og bidrog til udviklingen af kvantefeltteori.

Schwinger var en betydningsfuld figur inden for teoretisk fysik og bidrog også til områder som kvantestatistik og termodynamik. Hans arbejde har haft en varig indflydelse på moderne partikelfysik og kvantefeltteori.

Scroll to Top